Zaznacz stronę

W połowie października będą wystawione trzy kontenery na odpady zielone. Postawione one będą: pierwszy przy bramie ROD Złote Łany od ulicy Łagodnej, drugi będzie postawiony obok świetlicy, a trzeci od strony kościoła od ulicy Złotych Kłosów. Dokładny termin postawienia kontenerów będzie jeszcze podany, gdyż jest on zależny od dostawcy usługi. AKTUALIZACJA 15-17 października zostały postawione kontenery. Decyzją zarządu w listopadzie ponownie będzie postawiony kontener na odpady zielone. Termin postawienia zostanie podany na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.