Zaznacz stronę

Powyżej prezentuje  PONOWIONĄ  interpelację Radnego Maksymiliana Pryga, do Prezydenta m. Bielsko – Biała w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się ulicą Liściastą wzdłuż Rodzinnych Ogródków Działkowych „ZŁOTE ŁANY”. Interpelacja, którą prezentowałem we wrześniu,  została  negatywnie zaopiniowana.   Przypominamy, iż problem ten był poruszany na Walnym Zebraniu, które odbyło się w sierpniu ubiegłego roku.