Zaznacz stronę

Polski Związek Działkowców wprowadził ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD, oparte o Uchwałę nr 60/2020 z dnia 26.03.2020, która obejmuje wszystkich członków ROD i wymaga stosowania się do tych ograniczeń. Uchwała określa kto może znajdować się na działkach – użytkownik i osoby w stopniu pokrewieństwa określone w/w uchwale. Działkowcy nie odwiedzamy się wzajemnie na działkach, nie organizujemy wspólnych imprez. Ograniczenia również obejmują bezpośrednie wyłączenie terenów wspólnych i infrastruktury z użytkowania. W naszym przypadku jest to  wyłączenie z korzystania  z Domu Działkowca czy miejsca do organizacji ogniska. Z alejek korzystamy normalnie, przy mijaniu zachowujemy odstęp określony przez Ministra Zdrowia tj. min 2m. Wprowadzone obostrzenia funkcjonują od 25 marca 2020 do 11 kwietnia 2020. Kolejne zmiany będziemy uzupełniać na bieżąco.

Proszę zapoznać się z całą Uchwałą, która znajduje się w załączniku poniżej:

http://pzd.pl/artykuly/23940/188/Uchwala-nr-60-2020-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-26-marca-2020-r-w-sprawie-wprowadzenia-czasowych-ograniczen-w-zasadach-korzystania-z-dzialek-w-ROD-i-dostepu-do-terenow-i-infrastruktury-ROD.html