Zaznacz stronę

Przypominamy, iż na Walnym Zebraniu, które odbyło się 23 kwietnia została przegłosowana Uchwała nr 10/2022 w sprawie realizacji zadania remontowego – Poprawienie funkcjonalności i stanu wspólnej części Alei Okrężnej.   Aby to zadanie zrealizować złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków budżetu Województwa Śląskiego, uzyskiwanego na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W/w pismo zostało złożone końcem maja. Początkiem lipca dostaliśmy decyzje o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku. 11 lipca 2022 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Prezes Zarządu ROD Złote Łany, Henryk Copija odebrał czek na 50000 zł z rąk marszałka Jakuba Chełstowskiego. Watro dodać, że byliśmy jednym z dwudziestu dwóch Rodzinnych Ogrodów województwa śląskiego, które otrzymały dofinansowanie więc konkurencja była spora. Czek na ten moment ma wymiar symboliczny, gdyż środki pieniężne otrzymamy dopiero po ukończeniu naszego projektu remontowego. Całość informacji z wręczenia czeków można znaleźć pod tym linkiem: https://www.slaskie.pl/content/ogrody-dzialkowe-wypieknieja