Zaznacz stronę

Zarząd ROD Złote Łany przypomina Działkowcom, którzy ogrzewają altany, iż 30 czerwca br. ubiega termin zgłaszania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (zwanej dalej CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację) albo pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta Bielsko – Biała  (osobiście lub listownie). Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

DEKLARACJE DOSTEPNE SĄ RÓWNIEŻ U NASZEGO GOSPODARZA,  POMOŻE WAM JE WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ DO URZĘDU.

Całość komunikatu PZD możecie znaleźć poniżej:

http://pzd.pl/artykuly/25473/188/KOMUNIKAT-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-6-lipca-2021-r-w-sprawie-obowiazku-zglaszania-zrodel-ciepla-i-spalania-paliw-do-Centralnej-Ewidencji-Emisyjnosci-Budynkow.html