Zaznacz stronę

ROD ZŁOTE ŁANY

43 – 300 BIELSKO -BIAŁA UL. LIŚCIASTA 44

NIP – 937 – 23 – 33 – 027

Zarząd ROD ZŁOTE ŁANY zaprasza  do przystąpienia do przetargu i  złożenia oferty w formie pisemnej na wykonanie zadania inwestycyjnego:

POPRAWIENIE STANU FUNKCJONALNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, ESTETYKI ALEJI OGRODOWYCH ROD ZŁOTE ŁANY.

Zadanie będzie polegało na wykonaniu drogi utwardzonej  w istniejącej alei ogrodowej (obecnie podłoże trawiaste) o łącznej długości 147 m i szerokości 2,2 m.
Od wykonawcy będzie wymagane kompleksowe wykonanie usługi czyli organizacja potrzebnych materiałów, maszyn, prac.

Prace jakie muszą być wykonane w ramach tego zadania to:

Ziemię należy wybrać na głębokość 40 cm, położyć włókninę, wysypać na to tłuczeń, zagęścić  oraz ułożyć płyty ażurowe. Nadwyżka ziemi zostaje w ROD.

Wszelkie informacje na temat przystąpienie do przetargu i samego zadania można uzyskać pod numerem telefonu: 606 101 037

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do 16 września 2022, w Domu Działkowca przy ulicy Liściastej 44 w Bielsku – Białej, po uprzednim powiadomieniu telefonicznym Gospodarza, w celu odebrania oferty, nr telefonu: 513 707 268.

Oferta musi zawierać:

1. Warunki realizacji gdzie termin ukończenia prac to – 31 październik 2022.
2. Cenę usługi i warunki płatności
3. Warunki gwarancji i rękojmi na wykonaną pracę.
4.Wykonawca odpowiada za szkody osób trzecich i ma obowiązek przywrócić stan pierwotny.

Wybór najlepszej oferty zostanie dokonany komisyjnie i nastąpi: 20 września 2022,  również w tym terminie strony zainteresowane zostaną poinformowane.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz możliwości rozmów dodatkowych w przypadku wpłynięcia ofert o podobnych warunkach realizacji.