Zaznacz stronę

Wiosenny przegląd działek

Informujemy, iż w sobotę 11 czerwca od godziny 9 -tej odbędzie się wiosenny  przegląd działek. Prosimy by Użytkownicy działek byli w tym czasie obecni.

WIOSENNE ZBIERANIE ODPADÓW ZIELONYCH

Odpady zielone będą odbierane od dnia 10 maja do dnia 17 maja br. Odpady należy składować w workach w następujących miejscach: obok studni przy świetlicy ogrodowej, od ul. Łagodnej – wzdłuż płotu przy ul. Liściastej, od ul. Złotych Kłosów – wzdłuż...

OGŁOSZENIE – OPŁATA OGRODOWA

Opłaty za użytkowanie działki zgodnie z § 18 ust.1 Regulaminu ROD, Zarząd ROD powinien przyjmować na konto bankowe do dnia 30.06.2022 r. Informację na temat wysokości opłaty ogrodowej, każdy Użytkownik może uzyskać w następujący sposób: Od dnia 05.2022 w każdą środę i...
BEZPIECZEŃSTWO – ponowna interpelacja

BEZPIECZEŃSTWO – ponowna interpelacja

Powyżej prezentuje  PONOWIONĄ  interpelację Radnego Maksymiliana Pryga, do Prezydenta m. Bielsko – Biała w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się ulicą Liściastą wzdłuż Rodzinnych Ogródków Działkowych „ZŁOTE ŁANY”. Interpelacja, którą...

ROD ZLOTE ŁANY W 2021 ROKU – podsumowanie

Rok 2021 – to rok kolejnych dwóch fal pandemii koronawirusa SARS COV 2, to jest trzeciej i czwartej, które przypadły odpowiednio na pierwszą i druga połowę roku. Życie nasze było podyktowane restrykcjami wprowadzonymi przez Rząd. PZD dostosowując się do...