Zaznacz stronę

Przypominamy, iż na Walnym Zebraniu, które odbyło się 15 kwietnia, została przegłosowana Uchwała nr 5/2023 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Złote Łany w Bielsku-Białej, w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w 2023 roku, „POPRAWIENIE FUNKCJONALNOŚCI I STANU WSPÓLNEJ CZĘŚCI ALEI OKRĘŻNEJ w ROD ZŁOTE ŁANY – ETAP II”. Aby to zadanie zrealizować złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków budżetu Województwa Śląskiego, uzyskiwanego na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W/w pismo zostało złożone końcem lutego. Na kwietniowym WZ informowaliśmy, że nasz wniosek dostał się na listę rankingową. 12 maja 2023 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego delegacja Zarządu ROD Złote Łany, odebrała czek na 50000 zł z rąk Marszałka Jakuba Chełstowskiego. Całość z wręczenia czeków można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, z którego pochodzi powyższe zdjęcie. Poniżej adres.

https://www.slaskie.pl/content/inwestycyjne-wsparcie-dla-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych