Zaznacz stronę

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystąpienia Krajowego Zarządu PZD do Komendanta Głównego Policji. Wystąpienie to jest wynikiem licznych sygnałów pochodzących od Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych jak również od samych działkowców, gdzie policja w sposób rozbieżny interpretuje narzucone obostrzenia wydane przez Rząd, czego efektem były próby nałożenia kary na poszczególnych działkowców czy próby zamykania ogrodów.  W wystąpieniu Krajowy Zarząd zawarł wniosek:o skierowanie do wszystkich jednostek wytycznych, które wykluczą przypadki nadinterpretacji przepisów „przeciwepidemiologicznych” przy ich stosowaniu wobec działkowców. Komendant również został poinformowany o podjętych działaniach KZ w celu zapobieganiu rozprzestrzenia się epidemii, które mają zastosowanie na ROD-ach oraz zaapelował o zwiększony dozór ogrodów przez policję, celem kontrolowania obostrzeń wprowadzonych przez KZ, jak również poprawy poczucia bezpieczeństwa o dobytek działkowców, których jest w obecnym czasie na działkach mniej.

Działkowicze –  stosujmy się do zasad zapobiegających rozprzestrzenieniu się koronawirusa wydanych przez Rząd i Krajowy Zarząd PZD, bo Nasze zdrowie jest najważniejsze, a czym, że jest dobre zdrowie bez działki.

Poniżej cała treść wystąpienia.

http://pzd.pl/artykuly/23966/188/Wystapienie-PZD-do-Komendanta-Glownego-Policji.html

Zachęcamy do odwiedzania strony Polskiego Związku Działkowców:

http://pzd.pl/