Zaznacz stronę

Poniżej prezentuje interpelację Radnego Maksymiliana Pryga, do Prezydenta m. Bielsko – Biała w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się ulicą Liściastą wzdłuż Rodzinnych Ogródków Działkowych „ZŁOTE ŁANY”.
Sprawa poprawy bezpieczeństwa przy tej ulicy była poruszana na sierpniowym Walnym Zebraniu.