Zaznacz stronę

Przypominamy Państwu o możliwości wypożyczenia rozdrabniacza do gałęzi – porządki na koniec lata mogą przynieść korzyści między innymi w postaci materiału do podsypywania krzewów owocowych lub innych miejsc na naszych działkach.

Pocięte rośliny można przeznaczyć na kompost. Najlepiej wtedy do zdrewniałych gałęzi dodać nawozu zawierającego znaczną ilość azotu na przykład saletry azotowej. Konieczna jest dość duża ilość czyli około 3-4 kg/m3 kompostowanego materiału, z uwagi na to, iż rozdrobnione, suche gałęzie są ubogie w azot. Jeśli mają Państwo dostęp, można również użyć suszony nawóz kurzy (około 5 kg/m3 pociętych gałęzi). Nawozy te zawierają azot niezbędny mikroorganizmom przetwarzającym resztki organiczne. Powyższe zabiegi powodują przyspieszenie procesu rozkładu. W przypadku jeśli kompostowane są niezdrewniałe pędy i inne zielone części roślin, nawozu azotowego nie trzeba dodawać. Zawsze natomiast warto dodać kredy lub dolomitu w ilości około 3 kg/m3 resztek roślinnych.

Zrąbki gałęzi nadają się również do ściółkowania rabat, na przykład zamiast kory – rozkłada się je wokół roślin kilkucentymetrową warstwą.

Można też nimi wysypać ścieżki w ogrodzie, które będą bardzo ładnie wyglądać szczególnie w warzywnikach oraz ogrodach utrzymanych w naturalnym stylu.

Wszystkie powyższe zabiegi związane z rozdrabnianiem gałęzi przyczyniają się jednocześnie do zmniejszenia ilości odpadów zielonych powstających w naszym ogrodzie a co za tym idzie, również do niższych kosztów w corocznych opłatach, które wszyscy ponosimy.

Chętnych do skorzystania z rozdrabniacza prosimy o kontakt z gospodarzem naszego ogrodu pod numerem telefonu 513 707 268