Zaznacz stronę

W grudniu 2023r., Okręgowa Rada Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach ogłosiła swoje
stanowisko – sprzeciw, wobec proponowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmian
do Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mających istotny wpływ na kwestię ewentualnej likwidacji niektórych ROD.

Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej PZD Katowice, w zakładce „Aktualności”.