Zaznacz stronę

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ ZŁOTE ŁANY ” w Bielsku – Białej
Z a w i a d a m i a:
w dniu 20.04.2024 r., w Domu Działkowca
odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
Członków naszego Ogrodu

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 1500.
W przypadku braku wymaganej ilości Członków, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 1530.
Zgodnie z § 62 ust. 1 Statutu PZD uchwały walnego zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD udostępnione są do wglądu w Domu Działkowca, w dniach:

09.04.2024r., w godzinach 1600 – 1800 oraz
12.04.2024r., w godzinach 1000 – 1200

 

                                                                                                                                           Zarząd ROD