Zaznacz stronę

W wyniku posiedzenia Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, które odbyło się 9 lutego 2021 roku, kwietniowe Walne Zebranie na ROD Złote Łany zostaje przesunięte. Maksymalny czas do, kiedy w/w zebranie ma się odbyć to 31 sierpnia bieżącego roku, oczywiście jeśli warunki związane ze stanem epidemii ulegną poprawie na tyle by zebrania były dla wszystkich bezpieczne. Będziemy na bieżąco informować. Poniżej prezentuję wycinek tekstu z komunikatu oraz udostępniam link do całości wytycznych:

Krajowy Zarząd PZD jednocześnie przypomina, że termin na odbycie walnych zebrań/konferencji delegatów w roku 2021 został  przesunięty przez wszystkie okręgowe zarządy PZD do dnia 31 sierpnia 2021 r.

http://pzd.pl/artykuly/24991/188/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-9-lutego-2021-roku-w-sprawie-z-wytycznych-do-przeprowadzenia-walnych-zebran-sprawozdawczych-w-ROD-w-2021-roku-oraz-wytycznych-do-sporzadzenia-sprawozdan-finansowych-za-2020-i-preliminarzy.html