Zaznacz stronę

W dniu 29 listopada w Warszawie odbyło się II posiedzenie Krajowej Rady PZD w nowej kadencji. Było to wspólne posiedzenie członków Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Obradom przewodniczył i je otworzył prezes Związku Eugeniusz Kondracki.

Ustalono, że wysokość partycypacji będzie wynosiła 9 groszy od m2 działki. W porównaniu do roku ubiegłego stawka została podniesiona tylko o 1 grosz. Nie zmieniła się wysokość składki członkowskiej i wynosi ona 6zł. w przypadku gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich w 2020 roku będzie opłacał składkę w wysokości 3zł.