Zaznacz stronę

W związku okresami suszy i związaną z tym czasem małą ilością wody w studniach, mając na uwadze równy dostęp wszystkim Użytkownikom do wody oraz ochronę studni przed wyschnięciem, na terenie ROD Złote Łany zostaje wprowadzony zakaz czerpania wody przy użyciu pompy. Wodę ze studni nabieramy wiadrem.